Factoring voor uitzend- detacheringbranche

Factoring of factuurfinanciering is een financieringsinstrument dat door veel verschillende soorten bedrijven, waaronder uitzend- en detacheringsbureaus, wordt gebruikt om onbetaalde facturen om te zetten in onmiddellijk werkkapitaal. Personeelsbureaus werven voor een grote verscheidenheid aan functies en bedienen veel verschillende sectoren, wat betekent dat hun facturen vaak op zeer onvoorspelbare momenten worden betaald. Als gevolg hiervan wenden veel uitzendbureaus zich regelmatig tot factoringbedrijven om hun cashflowproblemen op te lossen.

Uitzendbureaus staan voor unieke uitdagingen

Uitzendbureau’s hebben een bedrijfsmodel dat anders is dan de meeste kleine bedrijven, wat betekent dat ze te maken hebben met unieke uitdagingen op het gebied van salarisfinanciering. Zo ontvangt uw klant bijvoorbeeld pas de rekening van uw bureau als de werknemer heeft gewerkt en een tijdkaart heeft ingediend. Helaas kan dit proces weken of zelfs maanden duren voordat uw bureau de eerste betaling ontvangt. Voor een bedrijf dat zich in de eerste plaats richt op het betaald krijgen van mensen, zorgt dit uiteraard voor een groot cashflowprobleem.

Zonder voldoende werkkapitaal zal uw uitzendbureau moeite hebben om de uitdagingen van de uitbreiding het hoofd te bieden. De kosten van administratieve handelingen zoals het inwerken van werknemers, werktijdenbeheer en loonverwerking kunnen snel oplopen naarmate uw bedrijf groeit. Ondertussen verwachten klanten dat openstaande vacatures binnen enkele dagen worden ingevuld; dit legt veel druk op uw cashflow om werknemers aan te werven, aan boord te plaatsen en te betalen, en dat alles binnen een week of twee.

Wat is factoring voor de uitzendbranche?

Naarmate uw bedrijf groeit, zult u een flexibele financieringsoplossing moeten vinden die u helpt de groeiende overheadkosten te beheren en snel nieuwe en grotere contracten te vervullen. Factuurfinanciering stelt uw uitzendbureau in staat om openstaande facturen te gebruiken om snel geld te genereren. In wezen verkoopt uw bedrijf zijn debiteuren, ook wel factoren genoemd, met korting aan het factoringbedrijf. De factor zal dan snel 80% tot 95% van de waarde van een factuur voorschieten, het zogenaamde “voorschotpercentage”.

Omdat u de onbetaalde facturen verkoopt, neemt de factormaatschappij de verantwoordelijkheid voor de inning van de facturen op zich. Het feit dat uw bedrijf al geld krijgt voor zijn onmiddellijke kasbehoeften, maakt factoring ook tot een zeer aantrekkelijke kasoplossing. Factuurfactoring is geen lening, dus er is geen schuld (of rente) die uw bedrijf moet terugbetalen.

Hoe het werkt
Een van de grootste voordelen van het gebruik van facturatiefactoring is hoe eenvoudig en ongecompliceerd het proces is, vooral in vergelijking met de vervelende toepassingsvereisten van de traditionele leenmogelijkheden.

Er zijn doorgaans vijf stappen in het facturatieproces:

1. Factureer uw klanten
De eerste stap in het proces is het factureren van de geleverde diensten aan uw klant. Om in aanmerking te komen voor factoring moet de factuur binnen 90 dagen betaald worden.

2. Partner bij een factoringbedrijf
De volgende stap is het invullen van een aanvraag en het samenwerken met een factoringbedrijf. Na goedkeuring wordt er een contract getekend tussen u en de factor waarin de tarieven en limieten zijn vastgelegd.

3. Ontvang uw eerste voorschot
Uw bedrijf dient zijn openstaande facturen in en verkoopt deze aan de factor. De factormaatschappij geeft u dan snel een eerste voorschot – tot 95% van de factuur -. (Het aanvankelijke voorschotpercentage wordt uiteindelijk bepaald door de omvang van uw transactie en uw branche).

4. Het factoringsbedrijf int de factuur
Terwijl het factoringbedrijf werkt aan het incasseren van de betaling van uw klant, doet u zaken zoals gewoonlijk. Als het nodig is, kunt u gedurende deze periode zelfs nieuwe facturen indienen voor verdere financiering.

5. Het resterend saldo ontvangen
Zodra het factoringbedrijf de betaling van uw klant heeft ontvangen, neemt de factor zijn vergoeding op zich en stuurt u het saldo door. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de grootte van de factuur en hoe lang de factuur naar verwachting onbetaald zal blijven.

Zoals u waarschijnlijk al heeft ervaren, is het onmogelijk om te voorspellen wanneer uw facturen zullen worden betaald, vanwege de onvoorspelbaarheid van de betalingen van de klant. Factoring kan u helpen uw bedrijf te laten groeien door snelle toegang tot kapitaal voor uw dagelijkse bedrijfskosten en uitbreidingsplannen. Met gerenommeerde factoringbedrijven in Nederland kunt u binnen enkele dagen na het indienen van een aanvraag contant geld ontvangen. Deze snelle financieringsbron maakt ook het kapitaal vrij dat u nodig hebt om nieuwe klanten aan te trekken door fondsen te verstrekken voordat uw klanten hun factuur betalen.

Bent u eigenaar van een groot detacheringsbedrijf? Dan kunt u met behulp van facturatiefactoring uw debiteurenproces uitbesteden om tijd en middelen te besparen en kunt u zich weer richten op de groei van uw bedrijf. Is een grillige cashflow een probleem voor uw bedrijf? Factoringfacturen helpen u om een beter beeld te krijgen van hoeveel geld u precies krijgt en wanneer. U beschikt ook over het nodige geld om meer competitieve lonen aan te bieden en kansen te grijpen als deze zich voordoen!