Reverse factoring

Als u een kleine ondernemer bent die goederen of diensten levert aan grote klanten, is het mogelijk om cashflow te verkrijgen via Reverse Factoring of Supply Chain Financing.

Reverse factoring, of ook wel supply chain financing genoemd, is een vorm van factoring waarbij de hoge kredietwaardigheid van een grote koper wordt doorgegeven aan de kredietwaardigheid van een leverancier om zo lagere kosten voor factoring te berekenen voor de leverancier (en dus de klant van het factoringbedrijf).

Reverse factoring is normaal gesproken een driehoeksverhouding; tussen een leverancier, een grote klant en een factoringbedrijf. De klant keurt de facturen van een bepaalde leverancier vooraf goed en verbindt zich ertoe de facturen te betalen. Vanwege deze hogere kredietwaardigheid van de betreffende klant is de factoringsmaatschappij bereid om de facturen te voldoen tegen een lagere vergoeding die doorberekend wordt aan de leverancier. Het factoringsbedrijf haalt dus een lager percentage af van het te innen bedrag dan het normaal gesproken zou doen en int vervolgens de vordering. De leverancier heeft dus profijt van de kredietwaardigheid van deze grote klant.

Hoe werkt Reverse factoring?

Om u te helpen uitleggen hoe Reverse Factoring werkt, zullen we het hele proces stap voor stap uitsplitsen:

 1. De koper plaatst een bestelling: De koper heeft echter al van tevoren een reverse factoring afspraak gemaakt met zijn of haar factoringsbedrijf.
 2. De leverancier factureert de koper: Bij ontvangst van de bestelling factureert de leverancier de koper. De leverancier registreert deze factuur vervolgens in zijn administratie.
 3.  Na ontvangst van de factuur neemt de koper contact op met zijn of haar bank en bevestigt hij dat de factuur volledig zal worden betaald op de aangegeven vervaldatum.
 4. Na ontvangst van de kennisgeving van de koper en het factoringsbedrijf verkoopt de leverancier de factuur aan de factoringsmaatschappij. Deze financiële instelling neemt dan de volledige kredietcontrole van de factuur op zich.
 5. Na verkoop van de factuur ontvangt de leverancier de overeengekomen factuurwaarde van het factoringsbedrijf. In tegenstelling tot normale factoringsafspraken, kan de leverancier dankzij de omgekeerde factoringovereenkomst een hogere factuurwaarde vooraf ontvangen.
 6.  Op of voor de aangegeven vervaldatum van de factuur betaalt de koper de volledige waarde van de factuur aan de bank. Het restant zal aan de leverancier worden overgemaakt minus de ‘factoring fee’ die het factoringsbedrijf zal inhouden.

 

Wat zijn de voordelen die u als bedrijf haalt uit het werken met factoringbedrijven?

De leverancier profiteert van de directe cashflow, terwijl hij ook een lagere factoring fee betaalt als normaal. Als de leverancier een zwakke kredietwaardigheid heeft of een slechte financiële situatie heeft, profiteert hij door reverse factoring tot toegang van kredieten die hij anders misschien niet zou kunnen krijgen.

De grote klant, waardoor reverse factoring mogelijk is, kan ook profiteren van deze reverse factoring deal. Omdat de klant zijn steun aan de leverancier verleent, wordt het risico verminderd dat er problemen ontstaan met leveringen. De leverancier heeft namelijk meer werkkapitaal en zo verminderd het risico dat de ‘supply chain’ verstoord wordt door bijvoorbeeld een te trage levering.

Daarbij wint de klant het ook op financieel gebied. Factoringsbedrijven zijn meestal bereid om een dergelijke grote klant een langere betalingstermijn toe te staan voor de factuur. Bovendien versterkt reverse factoring de relatie tussen de klant en de leverancier. De leverancier is namelijk afhankelijker geworden van de klant.

Hierdoor heeft de klant een betere onderhandelingspositie betreft de voorwaarden van de huidige en toekomstige leveringen met deze leverancier.

Voor- en nadelen van Reverse Factoring

Reverse Factoring is een wat lastiger begrip dan normale factoring en verloopt ook minder eenvoudig. Dit proces verloopt in verschillende stappen en vereist de coördinatie van drie afzonderlijke partijen. Indien het juist verloopt kan het voor alle partijen voordelen bieden. Hoewel u deze voordelen niet mag onderschatten, is het belangrijk om de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje te zetten.

Voordelen

 • Een wederzijds voordelige overeenkomst die de koper, leverancier en bank beloont.
 • Biedt kopers de mogelijkheid om flexibel te betalen, zonder dat ze direct hoeven te betalen
 • Leveranciers krijgen een zeer groot deel van hun factuurwaarde zonder te hoeven wachten.

Nadelen

 • Vereist een zeer goede coördinatie tussen de bank, de leverancier en de afnemer.
 • Als er geen goede afspraken maakt met zijn met het factoringsbedrijf, kan reverse factoring snel duur worden.
 • Kan ingewikkelde contracten vereisen of vervelende regels met zich meebrengen.

 

Indien u denkt aan Reverse Factoring is het verstandig om eerst meerdere aanbieders te beoordelen om zo een goede afweging te maken. Via FactoringVariant kunt u informatie inwinnen betreft dit onderwerp om zo een juiste keuze te maken.